Search by Bank
Credit for transfer of debt
Accept Credit Cards
 
อัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยน
 
เวลาในประเทศ
 
สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 268 คน
 สถิติเมื่อวาน 220 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
22265 คน
79545 คน
120834 คน
เริ่มเมื่อ 2015-11-16
 

โปรโมชั่นสุดฮอทประจำวัน

 
บัตรเครดิต
บัตรกดเงินสด
 สินเชื่อส่วนบุคคล
เครื่องรูดบัตรเครดิต
 ระบบชำระเงินออนไลน์
 
     
 

   เอกสารการสมัคร 

   เอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร

_______________________________________________________________________________

   * คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีเจ้าหน้าที่พนักงานประจำ)

          อายุระหว่าง 21 - 59 ปี
             รายได้รวมขั้นต่ำตามที่กำหนด  
          อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
          ที่อยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบันต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่การให้บริการของธนาคารซิตี้แบงก์เท่านั้น
   
   
      เอกสารประกอบการสมัคร
   
          1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า - หลัง (พร้อมลายเซ็นสด)
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้บัตรประจำตัวข้าราชการ)
          3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (รายได้ๆ ไม่เท่ากันทุกเดือนใช้สลิป 6 เดือน)
          4. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชี)
          5. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร (กรณีที่ต้องการรับสินเชื่อ)
   
   * คุณสมบัติของผู้สมัคร (กรณีเจ้าของกิจการ)
   
          อายุระหว่าง 21 - 59 ปี
          ดำเนินกิจการในธุรกิจเดียวกันปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป  
          ที่อยู่ปัจจุบัน หรือที่ทำงานปัจจุบันต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่การให้บริการของธนาคารซิตี้แบงก์เท่านั้น  
   
   
       เอกสารประกอบการสมัคร  
   
           1. สำเนาบัตรประชาชน หน้า - หลัง (พร้อมลายเซ็นสด)  
           2. สำเนาทะเบียนบ้าน  
           3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (เงินหมุนเวียนในบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)  
           4. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ / หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
           5. สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร (กรณีที่ต้องการรับสินเชื่อ)
 
 

ช่องทางการสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อ เพื่อเช็คโอกาสอนุมัติ ผ่านเว็บไซต์ CREDIT-2U

 

Copyright (c) 2006 by CREDIT-2U | Sitemap